Öğrenme en çok okul ortamı ve akademik becerilerle özdeşleşmiş bir kavram olsa da aslında hayatın her alanında, hemen her anda var olan bir süreçtir. Bir birey olarak aldığımız her sorumluluk, sahip olduğumuz sosyal roller, temel yaşam gerekliliklerini yerine getirirken ortaya koyduğumuz her davranış az ya da çok öğrenmeyi içerir. …

Kimse Beni Anlamıyor!

Anlaşılmak, insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. Diğer insanlar tarafından anlaşılmış olmak, söylediklerinin, duygularının, düşüncelerinin, nedenlerinin olduğu gibi anlaşılması insanı rahatlatır, kendisini huzurlu ve güvende, oraya ait hissetmesini sağlar. Bu kadar önemlidir anlaşılmak. Bu nedenle diğer tüm temel ihtiyaçlar giderilse bile bazen sadece anlaşılmamış olmak insanı eksik hissettirir. Bu da huzursuzluk ve mutsuzluk verir, bazen de umutsuzluk.

Anlaşılmamış hissetmek, bir süre sonra insanın içine kapanmasına, öğrenilmiş bir çaresizlikle anlatmamaya başlamasına; bu da anlaşılmamışlık hissinin daha derinleşmesine neden olur. Bu durumun davranışlara yansıyan bir diğer şekli de bu hissin dışarıya sinir, öfke olarak çıkmasıdır. O kişi öfkelidir, çünkü anlaşılmamıştır. Anlaşılmamanın ya da anlaşılmıyormuş gibi hissetmenin pek çok farklı…

Fobiler ve EMDR

Fobi terimi düşmanda aşırı korku ve dehşet yaratmakta usta olan Phobos adlı Yunan tanrısından gelmektedir. Phobosun düşmanda yarattığı dehşet ve korku gibi fobiler de kişide çok ciddi bir kaygı ve dehşet yaratır. Fobi kişinin, bir nesne, canlı ya da duruma karşı, gerçek bir tehlike olmamasına rağmen yoğun ve kalıcı bir…

Ağlamanın İyileştirici Gücü

Çocukların ağlaması sanıldığı kadar kötü ve hemen susturulması gereken bir durum değildir. Tam tersi ağlamanın çocuklar için iyileştirici bir yanı vardır. Aynı gülmek, kahkaha atmak ve oyun oynamak gibi ağlamak çocuklarda rahatlatıcı bir dışa vurum sağlar.

Bu nedenle çocuklar ağlarken ağlama demek yerine destekleyici bir şekilde onu anladığınızı hissettirip yanında…

Psikolojik Dayanıklılığınızı Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Son zamanlarda hem ülke hem de tüm insanlık olarak oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. İki yıla yaklaşan bir süredir tüm dünyayı etkilemeye devam eden Kovid-19 salgını, tüm hayat rutinimizi değiştirdi. Sağlığımızı tehdit eden salgınla birlikte birçok insan ekonomik sorun yaşamaya başladı, birçoğumuzun iş ve aile hayatı değişti. Ardından iklim değişikliğinin…

Reaktif (Tepkisel) Bağlanma Bozukluğu ve Çözüm Yolları

Anne ve çocuk arasında sağlıklı bir ilişkinin kaçınılmaz ön koşulu annenin ya da bebeğe bakan kişinin içinde bulunduğu ruhsal yapılanmadır. Bebeğinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına sağlıklı bir şekilde karşılık verebilen anne çocuğu için güvenli bir bağlanma süreci içerisinde olacaktır.

Çocuğun 5 yaşından önceki erken dönem gelişimde güvenli bağlanmanın sağlanamadığı çocukta…

Susturamadığımız İç Sesimiz

Yemeyeceğinize dair kendinize söz verdiğiniz bir şeyi yediğinizde ya da aramayacağınızı söylediğiniz o kişiyi aradığınızda size iradesiz diyen veya girdiğiniz bir sınavda, herhangi bir durumda en iyi sonucu elde edemediğinizde size başarısız, beceriksiz olduğunuzu, hiçbir zaman yeteri kadar başarılı olamayacağınızı söyleyen bir iç sesiniz var mı? …

Çocuklarda Korku

Korku bizi tehlikelere karşı koruyan ve güvende tutan doğal bir duygudur. Daha doğduğumuz ilk andan itibaren korkuyu hissederek tehlikelere karşı kendimizi koruruz. Birçok çocuk gelişiminin bir döneminde belli bir durum ya da nesneye karşı korku geliştirebilir veya çok yoğun korku hissedebilir. …

Ayrılık Kaygısı

Ayrılık Kaygısı Yaşayan Çocuğunuza Nasıl Destek Olabilirsiniz? — 2–2,5 yaşından sonra alışkın olduğu kişilere bırakıldığı halde çocuğunuz ayrılık kaygısı yaşıyorsa, bu huzursuzluk bebeklikte görülen normal ayrılık kaygısından farklıdır.

Çocuklar bu yaşta ebeveynlerinin onları sonsuza kadar bırakmayacağını bilirler. O bakımdan yaşadıkları stres ayrılığın doğasını anlayamamaktan kaynaklanmaz. …

Çok Çabuk Sinirleniyorum

Öfke de diğer bütün duygular gibi yaşaması oldukça normal ve doğal bir durumdur. Genellikle öfkeyi olumsuz bir duygu olarak yorumlayıp öfkelenmekten olabildiğince kaçınsak da aslında bu duyguyu yaşamak oldukça önemlidir. Çünkü öfkemiz bize bir şey söyler. Bize bir şeylerin yolunda gitmediğinin, bizi rahatsız eden bir durumun, ortam ya da ilişkinin içinde olduğumuzun, sınırlarımızın ihlal edildiğinin, belki haksızlığa uğradığımızın, belki de gerektiğinden daha fazla yük aldığımızın işaretini verir. Bu nedenle öfke, aslında çok değerli bir duygudur ve amacımız öfkelenmemek değil, öfkenin bize ne söylediğini anlamak olmalıdır.

Öfke ne zaman sorun olmaya başlar?

Evet, öfkemizi yok saymamalı, gerektiği yerde kendimizi ifade etmeli ve öfkemizi yaşamalıyız. Bir taraftan da bize yol göstermesi için onu anlamaya çalışmalıyız. Ancak bazı durumlarda öfke bir sorunun işareti olmaktan çıkıp başlıbaşına bir sorun haline gelebilir. …

Kalkedon Psikoloji

Bireysel, çocuk, genç, aile, çift ve cinsel terapiler alanında 10 yılı aşkın tecrübemizle sizlere destek olmak için burada, Kadıköy'deyiz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store